slider_1.jpegslider_2.jpegslider_3.jpegslider_4.jpegslider_5.jpegslider_6.jpeg
Oferta O Firmie Promocje Sklepy Internetowe Prefabrykacja Kontakt

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową prowadzoną pod adresem http://www.el-city.pl/ (zwaną dalej: Witryną) przez PROJEKT Automatyka i Elektrotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, KRS: 0000044843, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 754-26-25-852, REGON: 531596266 (zwaną dalej: Spółką).

Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera Spółka w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Spółka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez Witrynę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa preferencje dotyczące Witryny (np. języka), co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny,

- "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Spółka wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

- dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies Spółka może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Witryna umożliwia przesłanie przez Państwa:

- wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];

  • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. dla celów archiwizacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Podanie danych wykraczających poza zakres danych określony przez art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i Spółka nie może żądać podania takich danych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Przesłanie takich dodatkowych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę.

Podanie następujących danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tej formy komunikacji: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Brak podania tych informacji uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi informatyczne oraz hostingowe.

Dane przetwarzane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania z Państwem korespondencji lub innej formy kontaktu, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu prowadzonej korespondencji (nie dłuższy niż 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, wówczas dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem a Spółką).

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zarówno będących własnością Spółki, jak i innych. Wszystkie strony internetowe należące do naszej Spółki podlegają podobnej polityce prywatności jak www.projekt.com.pl. Strony internetowe innych właścicieli działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres e-mail: rodo@projekt.com.pl.

Liczba wizyt: 1324065, w tym miesiącu: 2821, wizyt dzisiaj: 84
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms